Leven in Albanië


In het logo van de stichting vindt u de doelstelling gevisualiseerd. De vorm van het land is weergegeven in de rode kleur van de vlag van Albanië. Om het land heen ziet u een hart: wij hebben hart voor de Albanezen en een hart spreekt ook van leven. Direct naast het land vindt u nog binnen de vorm van het hart een kruis. Jezus Christus heeft zijn leven gegeven om het Leven te geven aan de mensen, ook aan Albanezen. Het onderste deel van het logo bestaat uit de naam van de stichting waarin de doelstelling in drie woorden wordt neergezet.
Het logo is ontwikkeld in samenwerking met Henk Batenburg

Beleidsplan

Het beleidsplan voor 2017 - 2020 vindt u hier.

Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag 2017 vindt u hier

 

Jaarverslagen

Het jaarverslag 2017 vindt u hier

Het jaarverslag 2016 vindt u hier

Het jaarverslag 2015 vindt u Hier

Stichting Leven in Albanië

De stichting Leven in Albanië is opgericht op 19 september 2008. Vanuit een aantal 'incidentele' activiteiten vanaf medio 2005 is de wens ontstaan om een stichting op te zetten om meer structureel en voor langere tijd ondersteuning te bieden in Albanië. Vanaf zomer 2005 zijn er meerdere contacten ontstaan en is er visie ontwikkeld. Deze visie is verwoord in de doelstellingen van de stichting. De aanloop naar het ontstaan van Leven in Albanië vindt u onder ontstaan.

Stichting Leven in Albanië heeft de volgende doelstellingen: 

Leven in Albanië wil een bijdrage leveren aan het creëren van een volwaardig leven voor mensen met een handicap of mensen in een zwakke positie in Albanië.

Het in woord en daad verkondigen van het Leven in Jezus Christus in Albanië.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Het volledige actuele beleidsplan kunt u verder op deze pagina inzien.

De bestuursactiviteiten van de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers die hiervoor geen vergoeding of beloning ontvangen. Alleen gemaakte onkosten worden vergoed.


In verband met de nieuwe wet AVG willen we u ook informeren over het volgende aangaande de registratie van uw persoonsgegevens door de Stichting Leven in Albanië.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming zal vanaf 25 Mei 2018 van toepassing zijn. Meer hierover leest u op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

St. Leven in Albanië registreert de volgende gegevens van haar donateurs en ontvangers van nieuwsbrieven:

Naam

  1. Adres (voor zover bekend)
  2. Email adres, ten behoeve van de verzending van nieuwsbrieven
  3. Bankrekeningnummer en donatiebedrag (indien van toepassing)

Deze gegevens worden niet met externe organisaties gedeeld behalve op verzoek van de wettelijk geautoriseerde organisaties zoals de Belastingdienst en de Autoriteit Persoonsgegevens. In die situaties zullen wij u daarover informeren voor zover we uw email adres ter beschikking hebben.

U kunt een beroep doen op uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Als we uw gegevens verwijderen zullen we ook geen nieuwsbrieven meer toezenden. U kunt daarvoor contact opnemen met Leo Robbemond in zijn rol als functionaris voor de gegevensbescherming bij de stichting Leven in Albanië via het email adres leorobbemond@leveninalbanie.org.

Via deze link kunt u lezen hoe Stichting Leven in Albanië de AVG heeft opgenomen in haar beleid ten aanzien van registratie en het omgaan van persoonsgegevens.

 



 

Bestuur en Contact

Het dagelijks bestuur:
Jan Mannee, Voorzitter 
Leo Robbemond, Penningmeester 
Leo Robbemond, Secretaris 

Aanvullende leden zijn
Loeki Jansma 
Peter Maris 
 
Contactgegevens
Marijkelaan 2 
3851 RN Ermelo 
06-51759991
 
KvK: 08181595 
Bankrekening: NL85 INGB 0004 4461 34 

RSIN: 8199.17.199

 


 



Copyright (c) 2014 by  Leven in Albanië